PL EN

Menu:

WAŻNE INFORMACJE

 

 

PRZEWÓZ BAGAŻU REJESTROWANEGO:

 

 • Waga Bagażu Rejestrowanego przysługująca każdemu pasażerowi w ramach opłaconego przelotu wynosi maksymalnie 20 kg.
 • Maksymalny ciężar pojedynczej sztuki bagażu, nie może przekroczyć 32 kg. 

 

DODATKOWY BAGAŻ BEZ OPŁAT

 • Wózek inwalidzki,
 • Wózek dziecięcy.

 

BAGAŻ PODRĘCZNY

Pasażer ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu w kabinie dla pasażerów. Waga bagażu podręcznego na osobę, nie może przekroczyć limitu 5 kg. Zaleca się pasażerom przewożenie w bagażu podręcznym rzeczy wartościowych oraz delikatnych przedmiotów.

 

Pasażerowie mogą przewozić leki i kosmetyki w bagażu podręcznym, jednak podlegają one ograniczeniom. Opakowania powinny być nie większe niż 100 ml, umieszczone w transparentnej plastikowej torbie, o maksymalnej pojemności 1 litra.

 

 

DODATKOWE BAGAŻE DOZWOLONE W KABINIE:

 • mała torebka damska,
 • płaszcz,
 • parasol lub laska,
 • aparat fotograficzny, kamera video, lornetka, komputer przenośny,
 • kołyska, gondola lub fotelik do przewożenia niemowlęcia oraz jedzenie dla niemowlęcia na czas trwania lotu,
 • kule i przyrządy ortopedyczne.

 

SYTUACJA ZAGINIĘCIA LUB USZKODZENIA BAGAŻ LUB OPÓŹNIENIE W DOWOZIE BAGAŻU

 • W razie zagubienia/ zniszczenia lub innych nieprawidłowości w przewozie bagażu, pasażer powinien niezwłocznie zgłosić to do swojego przedstawiciela biura podróży/ przewoźnika.
 •  

ODPRAWA PASAŻERÓW

 • Odprawa rozpoczyna się na 2 godziny przed godziną odlotu.
 • Pasażerowie wymagający specjalnej opieki oraz rodzice podróżujący z małymi dziećmi proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie swoich potrzeb personelowi lotniska, z uwagi na wydłużone procedury specjalne i procedury bezpieczeństwa.
 • Pasażerowie, którzy nie pojawią się przy stanowisku odprawy w  wyznaczonym czasie, mogą nie być przyjęci na pokład samolotu.
 • Wszyscy Pasażerowie, łącznie z dziećmi i niemowlętami, muszą przedstawić podczas odprawy pasażerskiej ważny, oficjalny dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem.

 

DOKUMENTY PODRÓŻY:

 • Pasażer ma obowiązek posiadać wszystkie dokumenty wymagane podczas jego podróży oraz spełnić wszystkie wymagania, które uprawniają go do wjazdu i wyjazdu z danego państwa, zgodnie z wymogami organów państwowych w kraju początkowym, kraju transferu, tranzytu i kraju docelowym.
 • Podstawowym dokumentem w podróży poza Unię Europejską jest ważny paszport.
 • Pasażer powinien mieć ze sobą także Voucher z biura podróży.
 • Obowiązkiem Pasażera jest posiadanie poprawnych dokumentów (proszę upewnić się co do wizy, dokumentów identyfikacyjnych i innych).

 

PRZEWÓZ NIEMOWLĄT

 • Dzieci, które w dniu wylotu nie ukończyły drugiego roku życia podróżują bezpłatnie, pod warunkiem, że odbędą podróż na kolanach osoby dorosłej. Z jedną osobą dorosłą może podróżować tylko jedno niemowlę.

  

PRZEWÓZ DZIECI BEZ OPIEKI DOROSŁYCH:

 • Dzieci, które w dniu wylotu mają ukończone 5 lat oraz nie ukończyły 12 lub 16-go roku życia (Enter Air) mogą podróżować same na odpowiedzialność wysyłających je opiekunów, pod warunkiem, że na lotnisko w porcie początkowym odprowadza je osoba pełnoletnia, od której Przewoźnik  otrzyma pisemne potwierdzenie na przewidzianym przepisami formularzu, że w porcie docelowym będzie na dziecko oczekiwać inna osoba pełnoletnia. W przypadku niezgłoszenia się osoby odbierającej dziecko, koszty opieki nad dzieckiem ponosi osoba odprowadzająca. Przewoźnik może zażądać przedłożenia dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.
 • Dzieci, które w dniu wylotu nie ukończyły 5 roku życia nie mogą w żadnym przypadku podróżować bez opieki ze strony pełnoletniego opiekuna.

 

PASAŻEROWIE WYMAGAJĄCY SPECJALNEJ OPIEKI:

Niepełnosprawni:

 • Powinni poinformować Agenta Podróży i Przewoźnika w momencie rezerwacji jeśli będa potrzebować specjalnej opieki.
 • Pasażerowie niepełnosprawni mają obowiązek zgłosić sie do Odprawy Pasażerskiej nie później niż 90 minut przed planowanym czasem wylotu.
 • Przewoźnicy dopuszczają możliwość przewozu psów –przewodników dla osób niepełnosprawnych w kabinie pasażerskiej

Kobiety w ciąży:

 • Kobiety do 35 tygodnia ciąży  mogą podróżować samolotem, po przedstawieniu przez podróżującą kobietę zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zaawansowanie ciąży oraz brak przeciwwskazań związanych z podróżą samolotem.
 • Podróż kobiet w ciąży po 35 tyg. jest zabroniona.

 

TRANSPORT ŻYWYCH ZWIERZĄT:

 • Jedynie zwierzęta domowe mogą być przyjęte do przewozu jako Bagaż Rejestrowany. Zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich kontenerach wraz z żywnością oraz zaopatrzone w ważne świadectwa weterynaryjne dotyczące stanu zdrowia i szczepień, zezwolenia na wjazd i inne dokumenty wymagane przez organy państwa, w którym ma nastąpić koniec podróży oraz organy państw tranzytowych.
 • Przewóz zwierząt do 5 kg dozwolony jest na pokładzie, w specjalnych, do tego celu przeznaczonych klatkach (wymagane wymiary: 45 × 35 × 23 cm), które każdorazowo muszą być akceptowane przez Przewoźnika, wraz ze wszelkimi niezbędnymi zaświadczeniami i dokumentami. Obowiązkiem pasażera jest zapewnienie klatki i stosownych dokumentów.
 • Przyjęte do przewozu zwierzę domowe wraz z kontenerem i żywnością nie jest włączone do limitu bagażu bezpłatnego, lecz stanowi nadwyżkę bagażową, za którą pasażer płaci w oparciu o obowiązujące stawki.

 

 PALENIE NA POKŁADZIE SAMOLOTU:

 • W trakcie wszystkich lotów obowiązuje zakaz palenia.

 

UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PODCZAS LOTU:

 • Wszystkie sprzęty elektroniczne transmitują fale elektromagnetyczne, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie niektórych urządzeń z wyposażenia samolotu.
 • Jeśli Pasażer nie jest pewien czy może użyć swojego urządzenia, proszony jest o zasięgnięcie informacji u obsługi lotu.